Risk Assessment voorkomt duur gedoe

Banken, maar ook andere organisaties, lopen dag in dag uit kleine én grote risico’s op kostbare consequenties als gevolg van bijvoorbeeld witwassen en terrorismefinanciering. Hoe beter deze risico’s in kaart zijn gebracht, hoe beter ze zijn te managen.

Actieve, risicogebaseerde aanpak
De Rabobank, die zich terugtrekt uit de financiële dienstverlening aan betaaldvoetbalorganisaties. Het Openbaar Ministerie, dat onderzoek doet bij ABN AMRO naar mogelijke witwaspraktijken. Zomaar twee recente berichten in de media, die aandacht trekken en de vraag opwerpen: hoe goed hebben grote organisaties hun zaken op het gebied van risico’s op orde?

Vaak hebben organisaties niet precies in de gaten welke risico’s ze lopen. Ze focussen zich op de naleving van de wet- en regelgeving en richten aan de hand daarvan hun organisaties in. Daarbij slaan ze een actieve risicogebaseerde aanpak over. De wetgeving schetst het speelveld, waarbinnen organisaties moeten opereren. Maar hoe het spel precies moet worden gespeeld, is nu eenmaal niet in wetten te vatten. Bedrijfsrisico’s hangen nauw samen met de landen waar de activiteiten plaatsvinden, de markten, de klanten, de dienstverlening, noem maar op. Het is de moeite meer dan waard om goed in kaart te brengen waar zich de grootste risico’s bevinden. Dit geldt niet alleen voor banken, maar voor alle grote organisaties.

Business Risk Assessment
Simon Consulting helpt organisaties om hun risico’s in kaart te brengen aan de hand van een Business Risk Assessment. We gaan daarbij heel systematisch te werk. Neem bijvoorbeeld een bank, die over de grenzen opereert. Steeds meer contacten verlopen digitaal; van fysieke ontmoetingen is steeds minder sprake. Dan wordt het lastig om je klant te leren kennen. Zo’n bank moet niet alleen zijn bankvergunning op orde hebben, maar zich ook verdiepen in het aantal medewerkers, de producten en hoe de dienstverlening wordt aangeboden. Deze en nog veel meer zaken moeten goed worden geïnventariseerd, waarbij de grootste risico’s in kaart worden gebracht. Dit is stap 1.

De tweede stap omvat het vaststellen van de vraag welke risico’s je als organisatie wilt nemen. Een mooi voorbeeld is de Rabobank, die zich vanwege te hoge risico’s terugtrekt uit het betaalde voetbal. Voor risico’s, die je wél wilt nemen, is de vraag: hoe ga je die managen?

Wij helpen organisaties met het zetten van de juiste stappen We kijken daarbij naar de organisatie, de markten, de klanten, de producten en diensten, de strategie en uiteraard de risico’s. Daarbij kijken we ook naar de wetgeving en de toezichthouder, en nemen een heldere interpretatie mee in het afwegen van de risico’s.

Hoe beter dus de risico’s in kaart zijn gebracht, hoe beter die zijn te managen. Dat voorkomt veel duur gedoe!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.