Ken je klant

We lezen en horen er regelmatig over: organisaties, die aansprakelijk worden gesteld of zelfs boetes krijgen omdat ze zich onvoldoende hebben verdiept in hun klant en zo ongewild hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld corruptie of witwassen. Simon Consulting helpt organisaties dit te voorkomen.

Scherpe foto´s

De wet- en regelgeving geeft al heel wat kaders aan, waarbinnen organisaties moeten opereren. Daaronder de verplichting om zakelijke relaties goed te identificeren, bijvoorbeeld op financiële betrouwbaarheid en op eventuele risico’s op het gebied van corruptie, witwassen, terrorisme en belastingontduiking. 

Klanten, die bijvoorbeeld van een bank een beleggingsproduct willen afnemen, moeten door die bank goed in kaart worden gebracht. Veel banken, maar ook andere organisaties, worstelen met de vraag hoe ze een scherpe foto van hun klant moeten maken en hoe ze de informatievergaring op een efficiënte manier kunnen inrichten. Het gaat daarbij om onder meer het type klant, het soort product of dienst, de organisatievorm en alle andere relevante informatie die risico’s kan inkleuren.

Processen stroomlijnen
Nu is in de dagelijkse praktijk niet altijd duidelijk waar welke informatie voorhanden is. Er is sprake van verschillende wetten, die over verschillende zaken gaan. Soms kun je de informatie uit openbare bronnen halen, maar voor andere informatie moet je bij de organisatie of haar ketenpartners zijn. Het lijkt heel simpel, maar het is vaak reuze ingewikkeld, omdat de processen gescheiden zijn. Wij integreren deze en maken via een holistische aanpak helder waar het om gaat, wie de klant is en wat je wilt en moet weten.

We kijken naar de primaire verantwoordelijkheid van onze opdrachtgever, maar ook naar die van zogenoemde “third parties”. Je bent namelijk als opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor je toeleveranciers als die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld corruptie of witwassen.

Je moet dus je klant kennen, maar ook je “third parties”. We inventariseren wat precies de vraagstelling is, we brengen in kaart wie de klant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is. We stroomlijnen zo de verschillende processen en maken helder welke informatie nodig is en hoe je die op een goede en efficiënte manier vastlegt.

De leidraad daarbij is overzicht en control, een maximale efficiency en een minimaal afbreukrisico.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.